Kariyer

İnsan Kaynakları


» İnsan Kaynakları Politikamız

Mnt Mühendisliğin hedef ve stratejilerini gerçekleştirmesine, kurumsal yetkinliklerini arttırmasına ve değer yaratmasına katkı sağlayacak en önemli gücü olan çalışanların sürekli gelişiminin sağlanması, insan kaynakları politikamızın öncelikli hedeflerinden biridir. Mnt değerlerine sahip, firmamızı geleceğe taşıyacak, nitelikli insan gücünü Mnt Mühendisliğe kazandırmak öncelikle hedeflenir. Çalışanlarımızın gelişimini sağlamak ve potansiyellerini ortaya çıkaracakları fırsatları yaratmak, organizasyona sağladıkları katkı ve başarıları teşvik etmek İnsan Kaynakları politikasının temelini oluşturur. Bu hedef doğrultusunda insan kaynakları süreçleri Mnt Mühendislik'te etkin olarak uygulanır.

» Yetkinlik Bazlı İşe Alım

Mnt Mühendislik vizyonunun gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak yetkinliklere ve değerlere sahip adayları Grubumuza kazandırmak hedeflenir.

» Kariyer Planlama

Çalışanların işe girdikleri andan itibaren hedefleri belirlenir, hedefler yıl ortasında gözden geçirilir ve yılsonunda genel değerlendirme yapılır. Finansal ve mali hedefler aylık olarak gözden geçirilir.

» Performans Değerlendirme

360 derece performans değerlendirme, pozisyon için gereken yetkinliklere ve belirlenen hedeflere bağlı olarak yılda bir kez yapılır.

» Ücret Yönetimi

Çalışanları organizasyona sağladıkları katma değer ve sorumlulukları doğrultusunda ücretlendirmek amaçlanır. İş sonuçlarının sorumluluğunun alınması ve yüksek performansı teşvik etmek
hedeflenir.

» Organizasyonel Gelişim

Kişisel ve mesleki yetkinliklerimizi ileriye taşıyabilmek için kurumsal başarımızı doğrudan etkileyecek eğitimler düzenlenir. Mnt Mühendisliğin başarısını sürekli kılmak için insan kaynakları sistem ve süreçlerinin sürekli gözden geçirilerek ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması amaçlanır